top of page

שותפויות ושיתופי פעולה - בניית גשרים להצלחה ביזמות חברתית (שיעור 11)

בעולם המודרני, שבו האתגרים החברתיים הופכים להיות מורכבים יותר ויותר, שותפויות ושיתופי פעולה מהווים אבן פינה חיונית בקידום יזמות חברתית אפקטיבית. שותפויות יכולות להעניק כוח תומך, ידע משותף, ומשאבים נוספים, המאפשרים לפרויקטים חברתיים להגיע להישגים רחבים יותר ולהשפיע באופן משמעותי על החברה. בשיעור זה, נפתח את הדיון על חשיבותן של שותפויות ביזמות חברתית, נלמד כיצד לבנות ולנהל שותפויות אפקטיביות, ונתרגל זאת דרך תכנון שותפויות דמיוניות.


גשר


שיעור 11: שותפויות ושיתופי פעולה


- חשיבות השותפויות ביזמות חברתית

- איך לבנות שותפויות אפקטיביות

- תרגול בניית שותפויות


מטרות הלמידה:


1. להבין את חשיבות שותפויות ושיתופי פעולה ביזמות חברתית.

2. ללמוד כיצד לזהות פוטנציאל לשותפויות מוצלחות.

3. לפתח מיומנויות בניית וניהול שותפויות אפקטיביות.


חומרים דרושים:


1. מצגת עם מידע על שותפויות ושיתופי פעולה בתחום היזמות החברתית.

2. דוגמאות לשותפויות חברתיות מוצלחות.

3. דפי עבודה לתרגול זיהוי ותכנון שותפויות.

4. כלים לפיתוח הצעות שותפות והסכמי שיתוף פעולה.


פעילויות השיעור:


1. הצגת המושגים: המורה מציג את המושגים הבסיסיים של שותפויות ושיתופי פעולה ביזמות חברתית, ומדגיש את חשיבותם להצלחת הפרויקט.

2. ניתוח דוגמאות : התלמידים בוחנים דוגמאות לשותפויות חברתיות מוצלחות ומנתחים את הגורמים התורמים להצלחתן.

3. תכנון שותפות דמיונית : בקבוצות, התלמידים יוצרים הצעה לשותפות בין פרויקט יזמות חברתית דמיוני לארגון או חברה ספציפית. הם יפתחו את ההצעה בהתחשב ביעדים משותפים, משאבים ואינטרסים.

4. הצגת שותפויות וקבלת פידבק : כל קבוצה מציגה את השותפות שתכננה ומקבלת פידבק מהמורה ומשאר התלמידים על הרעיון, האפשרויות ליישום והאתגרים הפוטנציאליים.


תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יבינו את התרומה של שותפויות ושיתופי פעולה להצלחת פרויקטים חברתיים.

- התלמידים ירכשו מיומנויות בזיהוי הזדמנויות לשותפויות ובפיתוח הצעות שיתוף פעולה.

- התלמידים יפתחו כישורי תכנון וניהול שותפויות, כולל הכנת הסכמי שיתוף פעולה ותקשורת אפקטיבית עם שותפים פוטנציאליים.


לעידוד חשיבה יצירתית ומעשית, חשוב להדגיש את האפשרות ליצירת שותפויות בין סקטורים שונים, כגון המגזר הציבורי, העסקי והשלישי, ולהציג את ההתמודדויות וההזדמנויות הנלוות לכל סוג שותפות.


Comments


bottom of page