top of page

מפתחים עתיד ביזמות חברתית: מודלים עסקיים חברתיים לשינוי משמעותי (שיעור 6)


בעידן בו המודעות לחברה ולסביבה רק הולכת וגוברת, יזמות חברתית הפכה למגרש המשחקים החדש של עסקים וארגונים. מודלים עסקיים חברתיים מציעים דרך חדשנית לשלב בין רווחיות לבין יצירת ערך חברתי או סביבתי. שיעור זה יציג את היסודות של מודלים עסקיים חברתיים, יחקור את יתרונותיהם וחסרונותיהם ויציג דוגמאות מהעולם האמיתי שממחישות את ההשפעה העצומה שלהם. המטרה היא להכשיר את הדור הבא של יזמים חברתיים עם הידע והכלים לבחור את המודל העסקי המתאים ביותר ליוזמות שלהם, תוך שמירה על עקרונותיהם והשגת מטרותיהם החברתיות.


מודל עסקי

שיעור 6: מודלים עסקיים חברתיים


- הבנת מודלים עסקיים שונים

- יתרונות וחסרונות של כל מודל

- דוגמאות למודלים עסקיים חברתיים


מטרות הלמידה:


1. להכיר את המודלים העסקיים השונים המיושמים ביזמות חברתית.

2. להבין את יתרונות וחסרונות של כל מודל עסקי חברתי.

3. ללמוד כיצד יזמים חברתיים יכולים לשלב רווחיות עם השגת מטרות חברתיות.


חומרים דרושים:


1. מצגות המסבירות את המודלים העסקיים השונים ביזמות חברתית.

2. דוגמאות ליזמות חברתית המיישמת את כל אחד מהמודלים העסקיים.

3. דפי עבודה לניתוח מודל עסקי וזיהוי יתרונות וחסרונות.

4. סרטונים או מאמרים קצרים המציגים יזמים חברתיים ואת המודלים שהם מיישמים.


פעילויות השיעור:


1. הצגת המודלים העסקיים: המורה מציג את המודלים העסקיים השונים של יזמות חברתית כגון: רווח חלקי, רווח מלא, וקרן פילנתרופית. המצגת כוללת הסבר על כל מודל ודוגמאות מהעולם האמיתי.


2. ניתוח מקרה עם דפי עבודה: התלמידים מחולקים לקבוצות ומקבלים דפי עבודה שבהם הם נדרשים לנתח מודל עסקי של יזמות חברתית ספציפית, לזהות את היתרונות והחסרונות של המודל ולחשוב על שיפורים אפשריים.


3. דיון ושיתוף ממצאים: כל קבוצה מציגה את ניתוח המקרה שלה ואת הממצאים לכל הכיתה. המורה מדריך דיון על הדרכים בהן יזמות חברתית יכולה להשפיע חיובית תוך שמירה על עקרונות עסקיים.


4. פעילות יצירתית: בסיום, התלמידים מוזמנים לחשוב על רעיון ליזמות חברתית חדשה ולבחור איזה מודל עסקי הם היו מיישמים לו. הם יכינו תקציר קצר של הרעיון והמודל העסקי שנבחר.


מודל עסקי

תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יבינו את המושגים הבסיסיים של המודלים העסקיים השונים ביזמות חברתית.

- התלמידים יפתחו יכולת לנתח מודלים עסקיים ולהעריך את יתרונותיהם וחסרונותיהם.

- התלמידים ירכשו נקודת מבט רחבה יותר על איך יזמים חברתיים יכולים להשיג את מטרותיהם החברתיות תוך שמירה על עקרונות עסקיים.


הכנת השיעור צריכה להתמקד בהבאת דוגמאות רלוונטיות ועדכניות שיכולות להשרות ולהעשיר את הדיון, ולאפשר לתלמידים להפנים את החומר בצורה הטובה ביותר.


Commentaires


bottom of page