top of page

מערך שיעור: חשיבה עיצובית (Design Thinking) ביזמות חברתית

מטרות השיעור:


להכיר את המושג Design Thinking וחשיבותו.

ללמוד את חמשת שלבי Design Thinking.

לפתח כישורי חשיבה יצירתית ביזמות חברתית ופתרון בעיות.

להבין איך ניתן ליישם חשיבה עיצובית בפרויקטים חברתיים.


מבנה השיעור:


חלק 1: הקדמה ל-Design Thinking

הצגה: הסבר קצר על מהות ה-Design Thinking

דיון: שאלות פתוחות לכיתה - "מהו עיצוב?", "איך עיצוב יכול לשפר את החיים שלנו?".


חלק 2: הכירו את חמשת שלבי Design Thinking

סרטון קצר שמסביר את חמשת השלבים: אמפתיה, הגדרת הבעיה, אידיאציה, פרוטוטיפינג, ובדיקה.

פעילות: חלוקה לקבוצות ובחירת בעיה קטנה שהם רוצים לפתור בסביבת הלימוד.


ראש חושב

חלק 3: סדנא יצירתית - פיתוח רעיון

פיתוח אמפתיה: כל קבוצה מתראיינת זו את זו לגבי הבעיה שנבחרה כדי לפתח הבנה עמוקה יותר.

אידיאציה: כל קבוצה יוצרת רשימה של פתרונות פוטנציאליים לבעיה.

פרוטוטיפ: בחירה באחד הפתרונות ויצירת דגם ראשוני מחומרים גלויים.


חלק 4: הצגת פרוטוטיפים ופידבק

הצגות: כל קבוצה מציגה את הפרוטוטיפ שלה לכיתה.

פידבק: קבלת משוב מהמורה ומחברי הכיתה על הפרוטוטיפים.


חלק 5: סיכום ולקחים להבא

סיכום: המורה מסכם את הלקחים מהפעילות ואת חשיבות ה-Design Thinking.

שיחה: דיון קצר על איך ניתן להשתמש ב-Design Thinking בחיים האישיים והלימודיים.


ציוד נדרש:

ניירות, עטים, מדבקות.

חומרי יצירה לפרוטוטיפ (קרטון, מסקינטייפ, גלו, מספריים).

מחשב עם גישה לאינטרנט להצגת סרטונים ומצגות.


פוסט מידע בנושא


Comentarios


bottom of page