top of page

מעבר לרעיון: בניית יוזמה חברתית באמצעות מודל CANVAS

בעולם שבו החברה והסביבה מתמודדות עם אתגרים מתמידים, יזמות חברתית הופכת לכוח משמעותי לשינוי חיובי. יוזמות אלו דורשות לא רק רצון טוב אלא גם תכנון מעמיק ואסטרטגי. מודל ה-CANVAS, כלי תכנון עסקי חדשני ומובנה, מספק מסגרת עבור יזמים חברתיים להבין, לנתח ולתכנן את יוזמתם בצורה היעילה ביותר. בשיעור זה, נצלול לעומק המודל, נלמד איך למלא אותו ונדון בפוטנציאל ובאתגרים שביישום מודל עסקי חברתי.


מודל עסקי

פירוט מרכיבי השיעור:


1. הצגת מודל ה-CANVAS:

- מבוא והסבר: המורה יסביר את רקעו וחשיבותו של מודל ה-CANVAS בעולם היזמות החברתית, ויציג את כל אחד מתת-הסעיפים של המודל בצורה ברורה ומפורטת.

- כלים ויזואליים: השימוש בלוח גדול ומדבקות להמחשת המודל ולהפוך את ההסבר לאינטראקטיבי וחווייתי.


2. ניתוח דוגמאות:

- צפייה וקריאה: התלמידים יצפו בסרטונים ו/או יקראו מאמרים המציגים מודלים עסקיים חברתיים שנבנו באמצעות CANVAS.

- דיון קבוצתי: ניתוח המודלים על ידי התלמידים, דיון בחידושים, באתגרים ובפתרונות שהציעו היוזמות השונות.


3. תרגול מילוי מודל CANVAS:

- חלוקה לקבוצות: כל קבוצה מקבלת טופס CANVAS ריק ומתבקשת לפתח רעיון ליוזמה חברתית.

- מילוי מעשי: התלמידים ישתמשו בידע שרכשו למילוי המודל, תוך דגש על חשיבה יצירתית וביקורתית על כל חלק וחלק.


4. הצגות וביקורת עמיתים:

- הצגות: כל קבוצה תציג את המודל שלה בפני הכיתה, תוך הדגשת החדשנות והערך החברתי של היוזמה.

- פידבק: סשן פידבק בו המורה והתלמידים יעניקו הערות בונות, תוך שימת דגש על איך לשפר ולהעמיק את המודלים.


תוצרי למידה צפויים:

בסיום השיעור, התלמידים יוכלו להבין את המבנה והתפקיד של מודל ה-CANVAS בפיתוח יוזמה חברתית. הם יפיקו כישורים פרקטיים בניתוח ובניית מודלים עסקיים חברתיים וילמדו להעריך את ההשפעה ה


חברתית והכלכלית של יוזמות אלה. השיעור מספק את היסודות לכל יזם חברתי צעיר להתחיל את דרכו עם בסיס תכנוני חזק וממוקד.


CANVAS
.pdf
הורידו את PDF • 144KBComments


bottom of page