top of page

מעבר לרווח: מבוא לעולם היזמות החברתית וההשפעה שלה על החברה (שיעור 1)

שיעור 1: מבוא ליזמות חברתית


- הגדרת יזמות חברתית

- דוגמאות ליזמים חברתיים והפרויקטים שלהם

- הבדלים בין יזמות עסקית ליזמות חברתית


מטרות הלמידה:

1. הבנת המושג "יזמות חברתית" וההבדלים בינו לבין יזמות עסקית.

2. זיהוי דוגמאות ליזמים חברתיים והפרויקטים שלהם.

3. פיתוח רגישות ומודעות לבעיות חברתיות שיזמות חברתית יכולה לפתור.


חומרים דרושים:

1. מצגת "מבוא ליזמות חברתית".

2. סרטונים קצרים של דוגמאות ליזמים חברתיים.

3. דפי עבודה לתלמידים עם שאלות רפלקציה.

4. קלפים עם בעיות חברתיות שונות.


שיעור 1

פעילויות השיעור:


1. הקדמה ומושגים יסוד: המורה מציג את המושג "יזמות חברתית" באמצעות מצגת ומסביר את ההבדלים בין יזמות חברתית ליזמות עסקית. משתמש בשאלות לקהל כדי לגרות דיון ולבדוק הבנה.


2. צפייה בסרטונים ודיון: התלמידים צופים בסרטונים קצרים של דוגמאות ליזמות חברתית. לאחר מכן, הם עונים על שאלות רפלקציה בקבוצות קטנות ומשתפים את התובנות שלהם עם הכיתה.


3. פעילות זיהוי בעיות : התלמידים מקבלים קלפים עם בעיות חברתיות שונות ונדרשים לחשוב על פתרונות יצירתיים שיכולים להשפיע חיובית על הבעיות הללו.


4. סיכום ורפלקציה: בסיום השיעור, התלמידים משתפים את הרעיונות שלהם ומוזמנים להביע דעה על אילו סוגי פרויקטים חברתיים הם מתעניינים. המורה מסכם את הנושאים שנלמדו ומסביר איך הם ישמשו בסיס לשיעורים הבאים.


מצגת לדוגמה:


כותרת: מבוא ליזמות חברתית


1. שקף פתיחה:

- "ברוכים הבאים לעולם של יזמות חברתית"


2. הגדרת יזמות חברתית:

- מהי יזמות חברתית?

- מטרות ואידיאולוגיה של יזמות חברתית.

- דוגמאות לשינויים חברתיים שנעשים דרך יזמות חברתית.


3. ההבדלים בין יזמות חברתית לעסקית:

- יזמות עסקית ומטרת הרווח לעומת יזמות חברתית ומטרת השפעה.

- איך יזמות חברתית משלבת רווח ושפעה חברתית בו זמנית.


4. דוגמאות ליזמים חברתיים ופרויקטים:

- סיפורים מעוררי השראה של יזמים חברתיים בתחומים שונים.

- הצגת פרויקטים שהובילו לשינוי חברתי משמעותי.

- תמונות, ציטוטים, וקטעי וידאו של היזמים והפרויקטים.


5. זיהוי בעיות חברתיות וגישות לפתרון:

- דוגמאות לבעיות חברתיות נפוצות.

- שאלות למחשבה: "אילו פתרונות יזמיים אתם יכולים להציע?"


6. סיכום וקריאה לפעולה:

- חשיבות התרומה האישית והקהילתית לשינוי חברתי.

- "איך אתם יכולים להיות חלק מהשינוי?"


הערות למצגת:


- אינטראקטיביות: כלול שאלות אינטראקטיביות לתלמידים לצורך שילובם בדיון.

- ויזואליות: השתמש בתמונות ובגרפיקה להצגת המידע בצורה חזותית מושכת.

- דוגמאות: בחר דוגמאות שונות מרחבי העולם כדי להדגים את הגיוון והפוטנציאל העולמי של יזמות חברתית.

- קישורים: כלול קישורים למקורות נוספים או סרטונים ברשת ללמידה עצמאית נוספת.

המצגת צריכה להוות בסיס לדיון פתוח ולהעניק לתלמידים כלים להתחיל לחשוב כיזמים חברתיים, מודעים לבעיות החברה ומחפשים דרכים יצירתיות לפתרון.תוצרי למידה צפויים:

- התלמידים יבינו את מושג היזמות החברתית ויהיו מסוגלים להבדיל בין יזמות חברתית לעסקית.

- התלמידים יפתחו רגישות לבעיות חברתיות ויחשבו על דרכים יצירתיות לפתרון.

- התלמידים יתרגלו דיון ושיתוף פעולה עם חבריהם לכיתה.
Comments


bottom of page