top of page

מעבר לגבולות המוכר: חשיבה יצירתית וחדשנות ביזמות חברתית (שיעור 3)

בעולם המתמיד בשינוי, היכולת לחדש ולחשוב באופן יצירתי אינה רק נחמדה, אלא הכרחית ליצירת פתרונות משמעותיים וברי קיימא לבעיות חברתיות. שיעור זה מזמין את התלמידים לצאת מאזור הנוחות של החשיבה הקונבנציונלית ולפתח ראייה יצירתית על מנת להתמודד עם אתגרים חברתיים. דרך סדרת פעילויות מעשיות, דיונים פוריים ותרגול של טכניקות חשיבה מחוץ לקופסה, התלמידים ילמדו לפתח פתרונות חדשניים המובילים לשינוי חברתי אמיתי.


שיעור 3: חשיבה יצירתית וחדשנות


- טכניקות לפיתוח חשיבה יצירתית

- דוגמאות לפתרונות חדשניים לבעיות חברתיות

- תרגול חשיבה מחוץ לקופסה


מטרות הלמידה:

 • לפתח יכולת חשיבה יצירתית בקרב התלמידים.

 • להכיר ולהשתמש בטכניקות שונות לפיתוח חשיבה יצירתית.

 • לעודד חדשנות ופתרון בעיות בדרכים לא קונבנציונליות.

נורה

חומרים דרושים:

 • כרטיסיות עם טכניקות חשיבה יצירתית (לדוגמה, חשיבה הפוכה, SCAMPER, מפת מושגים).

 • סרטונים קצרים של דוגמאות לפתרונות חדשניים לבעיות חברתיות.

 • דפי עבודה לתרגול טכניקות חשיבה יצירתית.

 • חומרים ליצירה (נייר, עטים, מקלדות, דבק, וכו').

פעילויות השיעור:

 • הצגת הנושא וסרטונים מעוררי השראה: המורה מציג את נושא החשיבה היצירתית והחדשנות, ומראה סרטונים קצרים של דוגמאות לפתרונות חדשניים לבעיות חברתיות.

 • סדנת טכניקות חשיבה יצירתית: התלמידים לומדים ומתרגלים טכניקות שונות של חשיבה יצירתית, כמו SCAMPER וחשיבה הפוכה, באמצעות כרטיסיות הדרכה. המורה מדריך ומספק דוגמאות.

 • פעילות יצירתית קבוצתית: התלמידים מחולקים לקבוצות ומקבלים בעיה חברתית ספציפית לפתור באמצעות אחת מהטכניקות שלמדו. הם משתמשים בחומרי היצירה לפיתוח מודל או פרוטוטיפ של הפתרון.

 • הצגות וביקורת חברתית: כל קבוצה מציגה את הפתרון שפיתחה. המורה והתלמידים מעניקים משוב חיובי ובונה, דנים בחוזקות ובאתגרים של כל פתרון.


תוצרי למידה צפויים:

 • התלמידים יפתחו כישורי חשיבה יצירתית וילמדו להפעיל אותם לפתרון בעיות.

 • התלמידים ירכשו ידע בטכניקות שונות של חשיבה יצירתית וידעו להשתמש בהן בפועל.

 • התלמידים יעמיקו את הבנתם על כוחה של חשיבה חדשנית בפיתוח פתרונות לבעיות חברתיות.

לסיכום, שיעור זה מיועד לחזק את היכולת של התלמידים לחשוב באופן יצירתי וחדשני, תוך פיתוח פתרונות לבעיות חברתיות מורכבות. הפעילויות מעודדות עבודת צוות, חשיבה ביקורתית, והצגה בפני קהל, שהן כישורים.


מחוץ לקופסא

תרגול והעמקה בחשיבה מחוץ לקופסה:


לאחר שהתלמידים נחשפו למגוון טכניקות חשיבה יצירתית, חשוב להקדיש זמן לתרגול והעמקה של הכישורים הללו. זאת ניתן לעשות דרך מגוון פעילויות כגון:

 • סדנאות פתרון בעיות: הזמנה של יזמים חברתיים להרצות בכיתה ולהעביר סדנאות פרקטיות בנושאי פתרון בעיות.

 • מיזמי קהילה: פיתוח פרויקטים קטנים שישפיעו חיובית על הקהילה הקרובה, תוך שימוש בטכניקות חשיבה יצירתית שנלמדו.

 • חידון יצירתיות: יצירת חידון קבוצתי שבו יש למצוא פתרונות יצירתיים לסיטואציות היפותטיות.
Comments


bottom of page