top of page

מימון פרויקטים חברתיים - מדריך מעשי לגיוס כספים וכתיבת הצעות מימון (שיעור 8)

בעולם שבו התחרות על משאבים פיננסיים הולכת ומתחזקת, יזמים חברתיים וארגונים נתקלים באתגרים רבים בניסיון לממן את פרויקטים. הצלחת הפרויקט תלויה לא רק בחשיבותו החברתית או בפוטנציאל שלו ליצירת שינוי, אלא גם ביכולת לגייס את התמיכה הכלכלית הנדרשת. שיעור זה מציע מדריך מעשי למימון פרויקטים חברתיים, החל מהכרה במקורות מימון זמינים, דרך כתיבת הצעות מימון משכנעות, ועד לתרגול הכנת הצעות אלו. נפתח את הדלת לעולם של אפשרויות מימון, כולל מימון המונים, גיוס ממשרדי ממשלה, קרנות פילנתרופיות, ומשקיעים פרטיים, ונלמד כיצד לנצל אותם לטובת יזמות חברתית משמעותית.


גיוס כספים

שיעור 8: מימון פרויקטים חברתיים


- מקורות מימון לפרויקטים חברתיים

- איך לכתוב הצעת מימון

- תרגול כתיבת הצעות מימון


מטרות הלמידה:


1. להבין את האתגרים והאפשרויות למימון פרויקטים חברתיים.

2. ללמוד כיצד לכתוב הצעות מימון משכנעות ומקצועיות.

3. להכיר את הפלטפורמות השונות לגיוס כספים, כולל מימון המונים וגיוס ממשרדי ממשלה או קרנות פילנתרופיות.


חומרים דרושים:


1. דוגמאות להצעות מימון מוצלחות.

2. טפסי הצעת מימון לתרגול.

3. רשימת פלטפורמות מימון המונים וקרנות פילנתרופיות.

4. מדריך לכתיבת הצעת מימון.


פעילויות השיעור:


1. מבוא למימון פרויקטים חברתיים: המורה מציג את האפשרויות השונות למימון פרויקטים חברתיים, כולל גיוס כספים מהקהל (מימון המונים), ממשרדי ממשלה, קרנות פילנתרופיות, ומשקיעים פרטיים.


2. ניתוח הצעות מימון: התלמידים בוחנים דוגמאות להצעות מימון מוצלחות ומנתחים את היסודות שתרמו להצלחתן, כולל ניסוח ברור, תכנון תקציבי מפורט, והדגשת ההשפעה החברתית.


3. כתיבת הצעה: בקבוצות קטנות, התלמידים יוצרים הצעת מימון ראשונית לפרויקט יזמות חברתית דמיוני, מתוך שימוש במדריך לכתיבת הצעה. הם מתמקדים בהצגת הבעיה, הפתרון, ההשפעה החברתית, והתכנון התקציבי.


4. הצגת הצעות וקבלת פידבק: כל קבוצה מציגה את ההצעה שלה בפני הכיתה. המורה והתלמידים מספקים פידבק, עם דגש על נקודות החוזק ואזורים לשיפור.


גיוס כספים

תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יבינו את התהליך של כתיבת והגשת הצעת מימון.

- התלמידים ירכשו כישורים בניסוח ופיתוח תוכניות מימון משכנעות.

- התלמידים ילמדו על הפלטפורמות והאסטרטגיות השונות לגיוס כספים לפרויקטים חברתיים.


לסיום, חשוב להדגיש את הצורך בתכנון מדויק ובהצגת תוכנית ברורה ומשכנעת, כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בגיוס המימון הנדרש לפרויקט.


Комментарии


bottom of page