top of page

מה הם השלבים להקמת מודל עסקי למיזם חברתי?

עודכן: 10 במרץ

מודל עסקי למיזם ללא מטרות רווח חשוב מכיוון שהוא עוזר להבהיר את מטרת הארגון, האסטרטגיה וכיצד הוא מתכנן לקיים את עצמו כלכלית. הוא מספק הבנה ברורה כיצד הארגון יפיק הכנסות, ינהל עלויות ויקצה משאבים כדי להשיג את מטרותיו ומשימתו. מודל עסקי כתוב היטב עוזר למשוך מימון, שותפים ומתנדבים, כמו גם להעביר את הצעת הערך של הארגון לבעלי עניין ולציבור. בנוסף, הוא יכול לשמש כמפת דרכים לקבלת החלטות, מעקב אחר ההתקדמות וביצוע התאמות נדרשות לאורך זמן.


שח מט

להלן מספר שלבים לבניית מודל עסק, עבור ארגון ללא מטרות רווח:

  1. הגדר את הבעיה: זהה בבירור את הבעיה החברתית או הסביבתית שהמלכ"ר מנסה לפתור.

  2. זהה את קהל היעד שלך: מי יושפע הכי הרבה מהבעיה שאתה מנסה לפתור? קחו בחשבון גורמים כמו דמוגרפיה, מיקום, תחומי עניין וצרכים

  3. קבע את הצעת הערך הייחודית שלך: מה מייחד את העמותה שלך מאחרים? איזה ערך ייחודי הוא מציע לקהל היעד שלך ולקהילה הרחבה יותר?

  4. פתח את זרמי ההכנסות שלך: זהה את מקורות המימון השונים שיתמכו בפעילות העמותה שלך. זה יכול לכלול מענקים, תרומות, חסויות והכנסה מרווחת.

  5. זהה את העלויות שלך: קבע את העלויות הקשורות באספקת השירותים והתוכניות של העמותה שלך. זה יכול לכלול משכורות לצוות, עלויות תוכנית, שיווק ופרסום, ועלויות תקורה כמו שכר דירה ושירותים.

  6. צור שותפויות: זהה ארגונים או עסקים החולקים את הערכים והמטרות שלך, ובחן הזדמנויות לשיתוף פעולה.

  7. הגדירו את ההשפעה שלכם: נסחו בבירור את ההשפעה שהמלכ"ר שלכם שואף להיות על הבעיה החברתית או הסביבתית שהיא מנסה לפתור.

  8. פקח והתאם את המודל שלך: עקוב באופן קבוע אחר הצלחת המודל העסקי שלך ובצע התאמות לפי הצורך. זה יכול לכלול חידוד השירותים שלך, חקירת זרמי הכנסה חדשים או ביצוע שינויים בעלויות התפעול שלך.

  9. בניית מודל עסקי למלכ"ר היא תהליך מורכב, אבל עם תכנון קפדני ומעקב שוטף, אתה יכול ליצור ארגון בר קיימא ורב השפעה שמספק ערך לקהל היעד שלך ולקהילה הרחבה יותר.

Comments


bottom of page