top of page

מדידת השפעה חברתית - כלים, אסטרטגיות ותרגול (שיעור 9)


בעולם שבו יזמות חברתית תופסת תאוצה, מדידת השפעה חברתית הפכה לאחד הכלים החשובים ביותר בארסנל של יוזמים וארגונים חברתיים. מדידה זו מאפשרת להעריך את ההשפעה האמיתית של פרויקטים חברתיים, לשפר את התכנון והביצוע שלהם, ולהציג בפני תומכים ומשקיעים נתונים מוצקים המוכיחים את ערכם. בשיעור זה, נכיר את המתודולוגיות השונות למדידת השפעה חברתית, נלמד כיצד לנצל אותן לטובת פיתוח ושיפור פרויקטים, ונתרגל את התהליך באמצעות תכנון וביצוע מחקר מדידת השפעה.


עץ ירוק ונבול

שיעור 9: מדידת השפעה חברתית


- מדדים למדידת השפעה חברתית

- חשיבות המדידה לפיתוח פרויקט

- תרגול מדידת השפעה


מטרות הלמידה:


1. להבין את חשיבות מדידת השפעה חברתית ביזמות חברתית.

2. ללמוד את המתודולוגיות השונות למדידת השפעה חברתית.

3. לפתח מיומנויות בתכנון וביצוע מחקר למדידת השפעה חברתית.


חומרים דרושים:


1. מצגת על מתודולוגיות מדידת השפעה חברתית.

2. מחקרי מקרה של יזמות חברתית עם דוגמאות למדידת השפעה.

3. דפי עבודה לתכנון מחקר מדידת השפעה.

4. טופסי סקר ושאלונים לדוגמא.


פעילויות השיעור:


1. הצגת מושגי יסוד : המורה מציג מושגים ומתודולוגיות בסיסיות למדידת השפעה חברתית, כולל סוגי המדידות והכלים הנפוצים שנעשה בהם שימוש.


2. ניתוח מחקרי מקרה: התלמידים חוקרים מחקרי מקרה של פרויקטים חברתיים שביצעו מדידות השפעה. הם נדרשים לזהות את המטרות, המתודולוגיה, התוצאות והמסקנות של כל מחקר.


3. תכנון מחקר מדידת השפעה: בקבוצות, התלמידים חושבים על פרויקט יזמות חברתית דמיוני ומתכננים את מחקר מדידת ההשפעה שלו, כולל ניסוח השאלה המחקרית, בחירת מתודולוגיה והגדרת המדדים.


4. הצגת תוכניות וקבלת פידבק : כל קבוצה מציגה את תכנית המחקר שלה. המורה והתלמידים נותנים פידבק, מציעים שיפורים ודנים באתגרים הפוטנציאליים בביצוע המחקר.


תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יפתחו הבנה עמוקה של הצורך והתהליך של מדידת השפעה חברתית.

- התלמידים ילמדו לתכנן מחקר מדידת השפעה, כולל ניסוח שאלות מחקר, בחירת מתודולוגיה וקביעת מדדים.

- התלמידים יכינו טופסי סקר ושאלונים, וירכשו מיומנויות בניתוח ובהצגת נתונים מחקריים.


כדי להבטיח שהתלמידים מקבלים את ההכנה הטובה ביותר, חשוב להקפיד על כך שכל הדוגמאות והתרגילים יהיו רלוונטיים ומעודכנים, ולעודד חשיבה ביקורתית ויצירתיות בפיתוח המחקרים.


Bình luận


bottom of page