top of page

"העין החברתית: למידת זיהוי והתמודדות עם בעיות קהילתיות" (שיעור 2)

בהמשך לשיעור הראשון שהציג את המושגים הבסיסיים של יזמות חברתית, שיעור שני בסדרה מתמקד בליבת הפעילות של כל יזם חברתי: זיהוי בעיות חברתיות. זיהוי נכון ומדויק של בעיות אלו הוא הצעד הראשון והקריטי ביותר לפני פיתוח פתרונות יצירתיים וברי קיימא שיכולים להביא לשינוי חברתי אמיתי.


בעיה

שיעור 2: זיהוי בעיות חברתיות

- איך לזהות בעיות חברתיות נפוצות

- פיתוח רגישות חברתית

- תרגול זיהוי בעיות בקהילה הקרובה


מטרות הלמידה:

1. להקנות לתלמידים את היכולת לזהות בעיות חברתיות בקהילה הקרובה וברחבי העולם.

2. לפתח אצל התלמידים רגישות חברתית ומודעות לצרכים של אחרים.

3. לעודד חשיבה ביקורתית בנוגע לשורש הבעיות וההשפעות המרחביות שלהן.


חומרים דרושים:

1. סרטונים קצרים שמציגים בעיות חברתיות שונות.

2. מאמרים וכתבות על בעיות חברתיות עכשוויות.

3. דפי עבודה עם מפות מושגים ומדריך לזיהוי בעיות.

4. לוח לכתיבת רעיונות ותובנות.


פעילויות השיעור:


1. צפייה משותפת ודיון : התלמידים צופים בסרטונים קצרים שמציגים בעיות חברתיות שונות. לאחר הצפייה, הם מתבקשים לדון ברושם שנוצר אצלם ובשאלות שעלו במהלך הצפייה.


2. עבודה בקבוצות - זיהוי וניתוח בעיות: התלמידים מחולקים לקבוצות ומקבלים מאמרים שונים על בעיות חברתיות. המטרה היא לזהות את הבעיות המתוארות, לנתח את הגורמים המובילים להן ולדון בהשפעותיהן.


3. פיתוח מפת מושגים: כל קבוצה מפתחת מפת מושגים שמסכמת את הבעיות, הגורמים וההשפעות שזוהו. המפות ישמשו כבסיס להמשך הדיון והלמידה.


4. שיתוף פעולה ודיון כיתתי : כל קבוצה מציגה בקצרה את מפת המושגים שלה. המורה מנחה דיון כיתתי על הבעיות השונות שזוהו, מדגיש את החשיבות של זיהוי והבנת בעיות חברתיות.


תוצרי למידה צפויים:

- התלמידים יפתחו יכולת לזהות בעיות חברתיות ולנתח את גורמיהן והשפעותיהן.

- התלמידים ירכשו מודעות רבה יותר לצרכים ולאתגרים של אחרים בחברה.

- התלמידים יפתחו כישורי חשיבה ביקורתית ויכולת לדון ולשתף פעולה עם חבריהם.


כדי להבטיח שהשיעור יהיה אפקטיבי, חשוב שהחומרים יהיו עדכניים ורלוונטיים לסביבת הלמידה ולתלמידים. על המורה להיות מוכן להנחות דיונים עמוקים ולהקדיש זמן לשאלות ולתובנות של התלמידים, כדי להעמיק את ההבנה והרגישות לנושאים הנלמדים.


לוח השראה

העמקת נושא זיהוי בעיות חברתיות:


כחלק מהשיעור, מומלץ לכלול סדנא שתעודד את התלמידים לפתח רגישות חברתית ולהתחיל לחשוב כיזמים חברתיים. הסדנא תכלול מספר פעילויות מעשיות:


1. סיור מודרך בקהילה: תלמידים יוצאים לסיור בקהילה הקרובה, לצורך זיהוי בעיות חברתיות בשטח. הסיור יעודד תלמידים להתבונן בסביבתם ולהבחין באתגרים החברתיים שקיימים בקהילה.

2. פיתוח מפת מושגים: לאחר הסיור, התלמידים יקיימו סדנא לפיתוח מפת מושגים שתסכם את הבעיות שזוהו. הפעילות תסייע להם להבין את הקשרים בין גורמים שונים ולהתחיל לחשוב על פתרונות פוטנציאליים.

3. דיונים ומצגות: תלמידים ישתפו את תובנותיהם והצעות הפתרון שלהם עם שאר הכיתה, דרך דיונים ומצגות קצרות. פעילות זו תעודד דיון עשיר ותוביל להעמקת ההבנה של הבעיות והפתרונות האפשריים.


תוצאות למידה צפויות:


מטרת השיעור היא לא רק להקנות ידע תיאורטי אלא גם לפתח אצל התלמידים כישורים מעשיים ורגישות חברתית. בסוף השיעור, התלמידים יהיו מסוגלים:

- לזהות בעיות חברתיות בסביבתם הקרובה ולהבין את ההשפעות הרחבות של אותן בעיות.

- לפתח רגישות חברתית ומודעות לצרכים של אחרים בקהילה.

- להפעיל חשיבה ביקורתית ויצירתית בנוגע לאתגרים חברתיים ולפתרונות האפשריים להם.


השיעור הזה מהווה אבן דרך חשובה בהכנת התלמידים להיות אזרחים פעילים ומעורבים, המסוגלים להבחין בבעיות חברתיות ולתרום לפתרונן.


ניסוח הבעיה
.pdf
הורידו את PDF • 1.13MB


Comments


bottom of page