top of page

מודלים עסקיים ביזמות חברתית

עודכן: 6 במרץ

לעמותות ומיזמים חברתים יש מספר מודלים עסקיים שהם יכולים לבחור מהם, בהתאם למטרות ולצרכים הספציפיים שלהם.

כמה מהמודלים העסקיים הנפוצים ביותר עבור עמותות כוללים:

  • מודל מבוסס תרומה: במודל זה, העסק החברתי או העמותה מסתמכים על תרומות של אנשים או ארגונים כדי לממן את פעולותיו ופעילויותיו.

  • מודל מבוסס חברות: במודל זה, העסק החברתי או העמותה גובים דמי חבר מחבריו, המספקים להם גישה להטבות או שירותים מסוימים.

  • מודל מיזם חברתי: במודל זה, העסק החברתי מייצר הכנסות על ידי מכירת סחורות או שירותים, כאשר הרווחים מושקעים בחזרה לתוך העסק כדי לתמוך במשימתו החברתית.


מודל עסקי

  • מודל שיתופי: במודל זה העסק או העמותה החברתיים נמצאים בבעלות ובשליטה של חבריו, השותפים ברווחים ובעלי דעה על אופן ניהול הארגון.

  • מודל זכיינות: במודל זה, העסק או העמותה החברתית מאפשרים לארגונים אחרים להשתמש במותג ובמודל העסקי שלו בתמורה לתשלום או אחוז מהרווחים.

  • מודל מימון מיקרו: במודל זה העסק החברתי מספק הלוואות קטנות או שירותים פיננסיים אחרים ליחידים או לעסקים קטנים במדינות מתפתחות, במטרה לקדם פיתוח כלכלי ולהפחית את העוני.

  • מודל אג"ח עם השפעה חברתית: במודל זה, משקיעים מספקים מימון לתוכנית או פרויקט חברתי, מתוך ציפייה לקבל החזר על השקעתם אם התוכנית תצליח בהשגת תוצאותיה הרצויות.

חשוב לעמותה לשקול היטב את המטרות, המשאבים וקהל היעד שלה בעת בחירת המודל העסקי המתאים ביותר לצרכיה. העמותה עשויה גם לבחור להשתמש בשילוב של מודלים כדי להשיג את מטרותיה.

Commenti


bottom of page