top of page

עמידה באתגרים וקשיים - מפתח להצלחה בפרויקטים חברתיים (שיעור 13)


פיתוח פרויקטים חברתיים מוביל לעיתים קרובות לפגישה עם אתגרים וקשיים רבים, הדורשים מהמובילים יכולת עמידה והתמודדות גבוהה. חשוב לזכור כי כל אתגר מציע הזדמנות ללמידה, צמיחה ושיפור. בשיעור זה, נדון באתגרים הנפוצים ביותר שמפגשים מובילי פרויקטים חברתיים ונלמד טכניקות וכלים להתמודדות עם קשיים אלו. בנוסף, נתרגל מקרים קשים שיאפשרו לתלמידים ליישם את הידע בסיטואציות מעשיות ולפתח מיומנויות חיוניות להצלחה בפרויקטים חברתיים.


אתגרים

שיעור 13: עמידה באתגרים וקשיים

- אתגרים נפוצים בפיתוח פרויקטים חברתיים

- טכניקות להתמודדות עם קשיים

- תרגול מקרי קשה


מטרות הלמידה:

1. ללמוד איך לפתח מוצר או שירות עם ערך חברתי מוסף.

2. להבין את תהליך הפיתוח, מהבנת הצורך ועד ליישום.

3. לפתח מיומנויות חשיבה יצירתית וקריטית בתהליך פיתוח המוצר או השירות.


חומרים דרושים:


1. מצגת המסבירה את שלבי פיתוח מוצר או שירות חברתי.

2. דוגמאות למוצרים או שירותים חברתיים שהובילו לשינוי חיובי.

3. דפי עבודה לתכנון וניתוח מוצר או שירות חברתי.

4. כלים למחקר שוק וניתוח צרכים.


פעילויות השיעור:


1. הצגת התהליך: המורה מציג את שלבי פיתוח מוצר או שירות חברתי, מזיהוי הבעיה והצורך, דרך יצירת הרעיון, פיתוח הפרוטוטיפ ועד להשקה לשוק.

2. ניתוח דוגמאות: התלמידים בוחנים דוגמאות למוצרים או שירותים חברתיים שהובילו לשינוי חיובי, ומנתחים את השלבים שעברו בתהליך הפיתוח.

3. תכנון מוצר או שירות: בקבוצות, התלמידים חושבים על רעיון למוצר או שירות חברתי חדש. הם משתמשים בדפי עבודה לתכנון את המוצר או השירות, כולל פיתוח קונספט, ניתוח שוק והגדרת יעדי המיזם.

4. שיתוף רעיונות ופידבק: כל קבוצה מציגה את המוצר או השירות שתכננה. המורה והתלמידים נותנים פידבק על הרעיון, החדשנות, והפוטנציאל לשינוי חברתי.


תוצרי למידה צפויים:

- התלמידים יבינו את החשיבות ואת האפשרויות של פיתוח מוצר או שירות חברתי.

- התלמידים ירכשו מיומנויות בתהליך פיתוח מוצרים, כולל מחקר, תכנון ויישום.

- התלמידים יפתחו יכולת לחשוב באופן יצירתי וקריטי על פתרונות לבעיות חברתיות דרך יזמות חברתית.


לשם עידוד יצירתיות וחשיבה ביקורתית, חשוב להקפיד על תרגול מעשי ועל פיתוח רעיונות שיכולים להתממש בפועל, מה שיאפשר לתלמידים להבין את האתגרים וההזדמנויות בתחום היזמות החברתית.


Comentarios


bottom of page