top of page

ניהול משאבי אנוש בפרויקטים חברתיים - מתכננים, מנהלים, מצליחים (שיעור 12)

בעולם היזמות החברתית, ניהול משאבי אנוש נתפס כאחד האתגרים המרכזיים והחשובים ביותר. היכולת לבנות, לנהל ולשמר צוות אפקטיבי היא מפתח להצלחת כל פרויקט חברתי. בשיעור זה, נעסוק באתגרים הייחודיים הקשורים לניהול צוותים בפרויקטים חברתיים, נלמד טכניקות ושיטות לניהול צוות אפקטיבי, ונתרגל כיצד ליישם אותן בפועל. השיעור יציע כלים ואסטרטגיות שיעזרו לכם לנהל בצורה יעילה את המשאב החשוב ביותר שלכם - האנשים.


מנורה ואנשים


שיעור 12:

ניהול משאבי אנוש בפרויקטים חברתיים

- אתגרים בניהול צוותים בפרויקטים חברתיים

- טכניקות לניהול צוות אפקטיבי

- תרגול ניהול משאבי אנוש


מטרות הלמידה:


1. להבין את היסודות של ניהול פרויקטים ואת האתגרים הייחודיים של פרויקטים חברתיים.

2. ללמוד כיצד לתכנן, לבצע ולנהל פרויקטים חברתיים באופן יעיל.

3. לפתח כישורים בתכנון זמן, ניהול משאבים וניטור התקדמות.


חומרים דרושים:


1. מצגת על ניהול פרויקטים חברתיים, כולל שיטות וכלים.

2. תרגילים ודוגמאות לתכנון פרויקטים.

3. כלים לניהול פרויקט, כגון תוכנות ניהול פרויקטים או טפסים לתכנון פיזי.פעילויות השיעור:


1. הצגת ניהול פרויקטים: המורה מציג מושגים בסיסיים של ניהול פרויקטים ומסביר איך הם מתאימים לפרויקטים חברתיים.

2. תכנון פרויקט חברתי : בקבוצות, התלמידים חושבים על רעיון לפרויקט חברתי ומתכננים את השלבים הראשוניים של הפרויקט, כולל תכנון זמן, הקצאת משאבים וקביעת מטרות.

3. הצגה ופידבק: כל קבוצה מציגה את תוכנית הפרויקט שלה. המורה והתלמידים מספקים פידבק בונה, מציעים שיפורים ומשוחחים על אסטרטגיות ניהול פרויקט אפקטיביות.


תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים יפתחו הבנה של יסודות ניהול פרויקטים ואת הקשר ליזמות חברתית.

- התלמידים ירכשו כישורים בתכנון וביצוע שלבי פרויקט חברתי.

- התלמידים ילמדו להשתמש בכלים ובשיטות לניהול פרויקט יעיל, כולל ניטור התקדמות והקצאת משאבים.


להבטיח את הצלחת השיעור, חשוב לספק לתלמידים את הכלים והמשאבים הנדרשים לתכנון וניהול פרויקטים. הדגשה של חשיבות ההקפדה על תכנון מקדים והכנה טובה יכולה לשפר את הסיכויים להצלחת הפרויקט החברתי.
Comments


bottom of page