top of page

מתכננים לשנות: הדרך לפרויקט יזמות חברתית מוצלח (שיעור 5)

בעולם שבו הצורך בחדשנות חברתית הוא דחוף יותר מאי פעם, הקמת פרויקט יזמות חברתית מוצלח מתחילה בתכנון מדוקדק ומסודר. שיעור זה, החמישי בסדרה, מציב את התלמידים במרכז התהליך היצירתי, מלמד אותם איך להעלות רעיון על הנייר, לפתח אותו ולהפוך אותו למציאות. במהלך השיעור, התלמידים יכירו את הכלים והשלבים הנדרשים לתכנון פרויקט, ילמדו להעריך את הפוטנציאל והאתגרים של רעיונותיהם, ויתרגלו בפיתוח מודל פרויקט מעשי. המטרה היא להכין את הדור הבא של יזמים חברתיים להוביל שינוי חיובי בחברה, עם הכלים, הידע והביטחון לעשות זאת בהצלחה.

תכנון פרוייקט

שיעור 5: תכנון פרויקט יזמות חברתית


- שלבים בתכנון פרויקט

- כלים לניהול פרויקט

- תרגול תכנון פרויקט


מטרות הלמידה:


1. ללמד את התלמידים את שלבי התכנון הבסיסיים של פרויקט יזמות חברתית.

2. לחזק את היכולת להבין את החשיבות של תכנון מסודר ומדוקדק.

3. לפתח כישורים בניהול זמן, משאבים וציפיות במסגרת פרויקט.


חומרים דרושים:


1. דוגמאות לתוכניות פרויקט מצליחות.

2. דפי עבודה לתכנון פרויקט עם מדריך לשלבי התכנון השונים.

3. לוח זמנים וכלים לניהול פרויקט (ניתן להשתמש בתוכנות מקוונות כמו Trello או Asana).

4. כלים לעריכת תקציב (טבלאות Excel, דוגמאות לתקציבים).


עבודת צוות

פעילויות השיעור:


1. הצגת תהליך התכנון: המורה מציג את שלבי התכנון הבסיסיים של פרויקט יזמות חברתית, כולל זיהוי בעיה, פיתוח רעיון, תכנון תקציב וניהול זמן.


2. ניתוח דוגמאות לפרויקטים: התלמידים בוחנים דוגמאות לתוכניות פרויקט מצליחות ומנתחים את האסטרטגיות שהובילו להצלחתן.


3. תכנון פרויקט קבוצתי : התלמידים חולקים לקבוצות ומתחילים לתכנן את פרויקט היזמות החברתית שלהם. הם משתמשים בדפי עבודה להגדרת הפרויקט, זיהוי משאבים נדרשים, תכנון זמנים ועריכת תקציב ראשוני.


4. הצגת תוכניות וקבלת פידבק : כל קבוצה מציגה את תוכנית הפרויקט הראשונית שלה. המורה ושאר הקבוצות נותנים פידבק והצעות לשיפור.


תוצרי למידה צפויים:


- התלמידים ילמדו איך לתכנן פרויקט יזמות חברתית באופן מסודר ומדוקדק.

- התלמידים יפתחו כישורים בניהול זמן ומשאבים.

- התלמידים ירכשו ניסיון בעבודת צוות ובקבלת פידבק על רעיונותיהם.


לסיום, חשוב לדאוג שהתלמידים יבינו את חשיבות התכנון המקדים בהצלחת כל פרויקט וכי תכנון טוב יכול להפחית את הסיכונים ולזהות אתגרים אפשריים מראש.


Comments


bottom of page