top of page

השפעת מדיניות הממשלה על יזמות חברתית

עודכן: 6 במרץ


למדיניות הממשלה יש תפקיד משמעותי בעיצוב הסביבה עבור עסקים, ויזמות חברתית . במאמר זה, נחקור את הקשר המורכב בין מדיניות הממשלה ליזמות חברתית, ונדגיש איך מדיניות יכולה לקדם או לעכב את צמיחת המיזמים החברתיים. ננתח דוגמאות של מדיניות ממדינות שונות שהועילו או פגעו בהתקדמותם של יזמים חברתיים. לבסוף, נסכם עם המלצות כיצד לתמוך ולקדם יזמות חברתית כאמצעי לטפל באתגרים חברתיים דחופים.


כנסת ישראל


למדיניות הממשלה יש השפעה ניכרת על יזמות חברתית במספר דרכים:


1. רגולציה: מדיניות הקשורה לרישום עסקים, מיסים וציות לנהלים יכולה להשפיע על קלות התחלה והפעלה של עסק חברתי. תהליכי רישום מפושטים והטבות מס מועדפות יכולות לעודד יזמות.


2. מימון ותמיכה: מענקי ממשלה, סבסוד ותמריצים פיננסיים יכולים לספק הון קריטי ליזמים חברתיים. משאבים אלה יכולים לעזור להשיק ולהרחיב מיזמים חברתיים הטופלים בבעיות חברתיות דחופות.


3. רכש וחוזים: מדיניות רכש במגזר הציבורי המעדיפה ערך חברתי יכולה ליצור הזדמנויות עבור עסקים חברתיים לזכות בחוזים ממשלתיים, מה שמוביל להכנסות והשפעה גדולה יותר.


4. חינוך והכשרה: מדיניות התומכת בתוכניות חינוכיות והכשרה הקשורות ליזמות חברתית יכולה לצייד אנשים במיומנויות ובידע הנחוצים להניע שינוי חברתי חיובי.


ניתוח מדיניות מועילה ומכשילה


1.מדיניות מועילה:


בריטניה: ה-UK יישמה את חוק הערך החברתי, הדורש מרשויות ציבוריות לשקול גורמים חברתיים וסביבתיים בעת הענקת חוזים. מדיניות זו יצרה סביבה יותר מועילה לעסקים חברתיים לזכות בחוזים ציבוריים.


2. מדיניות תומכת:


קנדה: הממשל הקנדי מציע הטבות מס ומענקים לעסקים חברתיים דרך מגוון תוכניות. מרכז MaRS להשקעות בעלות השפעה הוא דוגמה ליוזמה שמעודדת יזמות חברתית דרך מימון ותמיכה.


3. מדיניות מכשילה:


הודו: רגולציות מורכבות ובירוקרטיה יכולות להוות מכשולים ליזמים חברתיים בהודו. החוסר במבנה משפטי ברור לעסקים חברתיים הכשיל את צמיחתם וגישתם למימון.


סין: צנזורה נוקשה ושליטה ממשלתית על האינטרנט יכולים להגביל את הנוכחות המקוונת והנראות של יזמים חברתיים, מה שמשפיע על יכולתם להגיע לקהל רחב יותר.מדבקה על חלון תצוגה


ליצירת סביבה מאפשרת ליזמות חברתית, נבחנים יכולים לשקול את ההמלצות הבאות:


1. פשטות תהליכים רגולטוריים: פישוט תהליכי הרישום והציות לנהלים עבור עסקים חברתיים כדי להפחית נטלים מנהליים ולעודד יזמות.


2. הטבות מס: הענקת הטבות מס, כגון הפחתות או ניכויים, למיזמים חברתיים המדגימים השפעה חיובית משמעותית על החברה או הסביבה.


3. רכש חברתי: הכנסה או הרחבה של מדיניות רכש חברתי הדורשת מארגונים במגזר הציבורי לשקול ערך חברתי וסביבתי בעת הענקת חוזים.


4. גישה למימון: הקמת קרנות יעודיות או תוכניות מענקים אשר מספקת תמיכה פיננסית ליזמים חברתיים, במיוחד בשלבים הראשונים של המיזמים שלהם.


5. בניית הכשרות: השקעה בתוכניות הכשרה וחינוך אשר מקנה ליזמים חברתיים פוטנציאליים במיומנויות ובידע הנחוצים להצלחה.


6. מודעות וקידום: פיתוח כלים להעלאת המודעות לחשיבות היזמות החברתית ולפוטנציאל שלה לטפל באתגרים חברתיים.


7. שיתוף פעולה גלובלי: שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים וממשלות לשיתוף מומחיות וקידום יזמות חברתית בקנה מידה גלובלי.


סיכום


למדיניות ממשלתית יש תפקיד חשוב ביצירת סביבה תומכת ליזמות חברתית. מדיניות יעילה יכולה לספק תמריצים פיננסיים, לפשט תהליכים רגולטוריים, וליצור הזדמנויות לעסקים חברתיים לפרוח. לעומת זאת, מדיניות מכשילה יכולה להוות אתגרים, מעכבת את הצמיחה וההשפעה של מיזמים חברתיים.


כדי לנצל את הפוטנציאל המלא של יזמות חברתית בטיפול באתגרים חברתיים דחופים, על נבחנים לפעול באופן פרואקטיבי לתמיכה וקידום של התחום הזה. באמצעות יישום מדיניות המעדיפה השפעה חברתית וסביבתית, ממשלות יכולות לתרום לעתיד בר-קיימא ושוויוני.ความคิดเห็น


bottom of page